Vzduchotechnika

VZDUCHOTECHNIKA

 

Snahou každé společnosti zabývající se projekcí vzduchotechniky by měl být návrh sestavy po stránce její skladby a funkcí co nejekonomičtější a zároveň musí splňovat všechny požadované parametry zadané zákazníkem, nebo příslušným nařízením. Ve firmě H-KLIMA s.r.o. máme ke každému osobitý přístup a věnujeme danému problému náležitou pozornost. Disponujeme týmem profesionálních techniků s mnoholetou praxí v oboru, který Vaše teoretické návrhy převedou v reálný projekt o rozumné investici. Ta se Vám v průběhu poměrně krátkého časového období vrátí a to díky pečlivě propracovanému konstrukčnímu řešení na vysoké úrovni. Navíc zajišťujeme pravidelný servis, aby systém fungoval efektivně a ekonomicky v souladu s platnými hygienickými směrnicemi v celém provozu.

 

V oblasti vzduchotechniky úspěšně působíme dlouhou dobu a máme za sebou množství úspěšně zrealizovaných projektů. Naši zaměstnanci mají praxi se vzduchotechnickými jednotkami předních světových i českých výrobců v provedení se standardním čtyřhranným nebo kruhovým potrubím. Dokážeme navrhnout jakoukoliv vzduchotechnickou  sestavu s funkcemi od základních úprav, až po řízené odvlhčování obytných domů, velkých hal nebo výrobního provozu včetně farmaceutického průmyslu. Přitom se snažíme vyhovět požadavkům i těch nejnáročnějších klientů.

 

Co je to vzduchotechnika?

 

Jednoduše řečeno, vzduchotechnika se využívá všude tam, kde je zapotřebí zabezpečit výměnu vzduchu a zvýšit tím tak jeho kvalitu v interiéru. Jedná se o dopravování čerstvého vzduchu z vnějšího prostředí do místnosti a odvod odpadního vzduchu do okolí. Je to však jenom základ, který vzduchotechnika zabezpečuje. Instalací moderních technologií jako je klimatizace, různé čističky vzduchu, zvlhčovače, či vodní pračky se ze vzduchotechnické jednotky stává kompletní systém navržen pro daný objekt tak, aby upravoval všechny požadované parametry vzduchu na ideální hodnoty a zkvalitnil tak  pobyt lidí nebo jakýkoliv proces, který se uvnitř odehrává. Ventilací a jejích součástí jsme schopní zabezpečit jak ochlazování,  tak zahřívání vzduchu. Dokáže  upravit jeho vlhkost, či odstranit nežádoucí škodliviny v něm obsažené. K tomu se využívají různé typy zvlhčovačů, či vodních praček a filtry o požadované hodnotě účinnosti od běžných prachových filtrů až po vysokoúčinné HEPA a ULPA filtry používané pro filtraci vzduchu v čistých prostorech.

Zvýšení účinnosti ve vzduchotechnice lze dosáhnout použitím takzvané rekuperační jednotky, která funguje na zpětném získávání tepla z odváděného vzduchu, které by jinak bylo vypuštěno do ovzduší bez využití. Rekuperační zařízení je v podstatě tepelný výměník, kterým z jedné strany proudí odpadní vzduch o teplotě vnitřní místnosti a z druhé strany čerstvý přiváděný vzduch, kterému je toto teplo předáváno. Účinnost těchto jednotek může  dosáhnout  až 90%, to znamená, že tento procentuální podíl tepla by byl jinak nevyužitý a přiváděný vzduch by musel být o tuto hodnotu upravován, co by výrazně zvyšovalo provozní náklady.

 

Výměna vzduchu

 

Výměnu vzduchu mezi vnitřním prostorem a vnějším prostředím je možné zabezpečit několika způsoby. Základem je přirozené větrání, které funguje na základě fyzikálních jevů, jako je rozdílná teplota (tedy i hustota) vzduchu nebo přirozené proudění (vítr). Rozumí se tím prosté otevření oken či dveří, ale také větrání prostřednictvím větracích šachet. Je zcela jasné, že takové větrání nemůžeme považovat za dostačující už jenom z hlediska regulace. Proto existuje nucené větrání zabezpečující přívod a odvod vzduchu pomocí ventilátorů. Tady se už jedná o vzduchotechniku, tedy systém, který dokáže kontrolovat, regulovat a upravovat všechny potřebné parametry mikroklimatu. Spojením obou výše zmíněných typů lze vytvořit kombinované větrání, které může být instalováno způsobem nuceného přívodu a přirozeného odvodu vzduchu pro např. kancelářské prostory   nebo opačným způsobem, tedy vzduch je přiváděn přirozeně a odváděn nuceným větracím systémem pro místnosti s velkým znečištěním jako kuchyně, toalety, nebo úklidové místnosti.