Montáže

MONTÁŽE

Vzhledem ke své dlouhé historii, zkušenostmi s dodávkou a montáží topení, plynu a zdravotnické techniky a snahy zajistit pro naše zákazníky komplexní služby v oblasti vzduchotechniky a klimatizace, mají zaměstnanci firmy H-KLIMA s.r.o. kromě odborných znalostí a praxe ve vlastním oboru, také široký záběr do ostatních odvětví úzce souvisejících. Tato skutečnost se postupně vyvíjela od počátečních realizací samostatných kotelen, topné soustavy, či tepelných čerpadel se vším, co k tomu patří a nutnosti napojení vzduchotechnických a klimatizačních jednotek na topná, chladící média a zdravotnickou techniku, až do dnešní podoby kompaktní společnosti schopnou zabezpečit kompletní realizaci jakéhokoliv projektu týkajícího se vzduchotechniky a klimatizace.

Zajišťujeme specialisty, kteří  mají s instalací daného typu systému velké zkušenosti a jsou pro montáž odpovídajícím způsobem vybaveni, ať už se to týká jen jednoduchých domových instalací nebo propracovaných vzduchotechnických systémů pro čisté prostory. Specifikaci potřebného vybavení pro montáž zahrnuje tvorba nabídky. Vše probíhá dle předem dohodnutého harmonogramu prací s ohledem na stanovený termín dokončení díla a to s maximálním ohledem na majetek investora. Po montáži zajistíme odborné zaregulování celého systému a zaškolení obsluhy s vysvětlením servisních požadavků zařízení.

V rámci montáže zajišťujeme:

 • kompletní dodávky vzduchotechniky pro obytné, administrativní a průmyslové objekty,
 • dodávky a montáž všech vzduchotechnických a klimatizačních komponentů (oběžných kol, klapek, elektromotorů, silentbloků, ložisek, ohřívacích dílů, klínových řemenů, servopohonů, MaR a dalších),
 • dodávky a montáž vzduchotechnického příslušenství  (např. digestoře, clony, ventilátory),
 • dodávky a montáž vzduchotechnických i atypických filtrů dle potřeby (likvidace použitých filtrů včetně protokolu),
 • instalace a uvedení zařízení do provozu včetně zpracování příslušných dokladů pro kolaudaci
 • požární a tepelné izolace potrubí vzduchotechniky,
 • opravy stávajících vzduchotechnických potrubních rozvodů,
 • poradenskou činnost v oblasti vzduchotechniky a klimatizace.

 

SERVIS

Technický stav a údržba má zásadní vliv na funkci vzduchotechnického zařízení. Pravidelný servis je zárukou dlouhodobého a bezproblémového chodu zařízení, jehož zanedbání může znehodnotit kvalitu přiváděného vzduchu, snížit účinnost, zvýšit příkon, nebo dokonce vést k havárií systému. Proto jak ke koupi zboží patří záruka, tak k instalaci vzduchotechniky a klimatizace patří pravidelný servis, který společnost H-KLIMA s.r.o. nabízí. Našim zákazníkům poskytujeme kompletní servis vzduchotechniky a klimatizace našimi odborně vyškolenými zaměstnanci. Profesionální vybavení formou pravidelných periodických prohlídek. Máme za sebou velké množství úspěšně realizovaných zakázek a víme, že k dlouhodobé spokojnosti klientů vede cesta dlouhého a bezproblémového chodu námi instalované vzduchotechniky a klimatizace. Proto si zakládáme na profesionalitě a kvalitě jak zařízení, tak poskytovaných služeb.

Naše služby zahrnují kompletní servis vzduchotechnických a klimatizačních jednotek, jako jsou:

 • pravidelné periodické nebo i jednorázové prohlídky  vzduchotechnických a klimatizačních zařízení,
 • pohotovostní servisní zásah do 24 hod  od nahlášení poruchy,
 • měření účinnosti filtrů a filtračních složek, tlakové diference, výkonnosti vzduchotechniky a parametrů vzduchu,
 • výměny filtrů a filtračních vložek, včetně pravidelné výměny dle plánu (likvidace starých filtrů včetně protokolu),
 • zaregulování vzduchotechnických systémů,
 • kontrola funkčnosti a v závislosti od stavu případná oprava nebo výměna všech vzduchotechnických komponentů (oběžná      kola, klapky, elektromotory, silentbloky, ložiska, ohřívací díly, klínové řemeny, servopohony, MaR a další),
 • kontrola elektrických přípojek a regulačních prvků,
 • kompletní služby v oblasti požárních klapek pro vzduchotechnické rozvody, požárních stěnových uzávěrů a požárních ventilů      s kontrolou provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení,
 • odstranění usazených nečistot z vnitřního prostoru vzduchotechniky,
 • simulace havarijních stavů,
 • poradenskou činnost v oblasti vzduchotechniky a klimatizace.

 

Termín pravidelních servisů vzduchotechniky a klimatizace se odlišuje podle prostředí ve kterém je systém instalován (míra znečištění ovzduší, prašnost, atd.) a doby po kterou se během roku používá. Aby byl chod těchto zařízení bezporuchový a nadměrně neklesala jeho účinnost, je nutné provádět základní servis ze strany zákazníka, který obnáší:

 • čištění filtrů přibližně jedenkrát měsíčně,
 • jednoduchou kontrolu znečištění jednotky (prach, pyl, listí, cizí tělesa).