Měření a Validace

Validace čistých prostor a měření vzduchotechniky

Naše firma provádí pro externí zákazníky také měření vzduchotechnických systémů. Jedná se o zákazníky z okruhu investorů staveb ale i stavebních firem. Investoři chtějí vědět, zda je postavená stavba i s vybavením postavena v souladu s projektovou dokumentací a stavební firmy chtějí kontrolu subdodavatele vzduchotechniky, případně nezávislé posouzení. Protože jak jinak nejlépe prokázat, zda je nově namontovaný a zprovozněný sytém v pořádku, zda splňuje požadované a projektované parametry?

Provádíme měření špičkovými certifikovanými přístroji s pravidelným servisem a kalibrací, kterou necháváme provádět jednou ročně. Většinu měření provádíme dle postupů v souladu s přísnou evropskou normou na čisté prostory ČSN EN ISO 14644-2.