Klimatizace

Klimatizace

Naším cílem je poskytovat svým klientům komplexní služby v oblasti klimatizace počínaje konzultací, návrhem, až po konkrétní řešení, přičemž nemusíme preferovat několik málo výrobců, ale můžeme hájit Vaše zájmy nezávisle a objektivně, protože máme u všech dodavatelů vybudované dobré jméno a vytvořené vhodné obchodní podmínky. Tím vzrůstá možnost naplnit všechny požadavky a představy, které jsi náš zákazník přeje a to vše s profesionálním přístupem, který je ve firmě H-KLIMA s.r.o. standardem, díky mnoholeté praxi našich zaměstnanců s instalací klimatizačních a chladících zařízení.

 

Specializujeme se na návrh a realizaci čistých prostorů, což se v této oblasti považuje za vrchol oboru a naše úspěchy dosavadních již realizovaných staveb mluví za vše. Nabízíme řešení ve formě všech druhů klimatizačních systémů až po multisplitové a nejrozsáhlejší centrální systémy VRV klimatizace, přičemž jsme schopni naprojektovat jakoukoliv klimatizační sestavu od jednoduchých obytných prostorů až po nejpropracovanější průmyslové provozy, oblast zdravotnictví nevyjímaje. Dokážeme tak pokrýt nároky téměř každého zákazníka a dobře si uvědomujeme, že Vaše spokojenost je pro naši firmu tou nejlepší referencí.

 

Co je to klimatizace?

Klimatizace pracuje na základě výměny vnějšího vzduchu s interiérovým, tedy zahrnuje do sebe vzduchotechniku samotnou. Přívodní vzduch je upravován tak, aby byla dosažena požadovaná kvalita mikroklimatu (vnitřního prostředí). Nejdůležitějšími ovlivňujícími faktory jsou čistota, teplota, vlhkost a rychlost proudění vzduchu. K zvýšení efektivity klimatizačního zařízení se využívá takzvaný oběhový vzduch. To znamená, že část vzduchu,  který se z místnosti odvádí a byl už tedy upravován, se míchá s přívodním vzduchem a vrací zpět.

 

Prvotní funkcí klimatizace je ochlazení vzduchu, které je založeno na stejném principu jako u ledničky. Zařízením tedy proudí chladivo, které má před kompresorem plynné skupenství o nízkém tlaku. V něm je stlačováno na vysoký tlak, přičemž se pára zahřívá. Ta dále putuje do kondenzátoru, kde odevzdává teplo okolnímu vzduchu a mění se na kapalinu, však zachovává si vysoký tlak. Ten se sníží přechodem přes expanzní ventil, čím se chladivo ochladí na teplotu nižší, než je chlazený prostor. Studené kapalné chladivo o nízkém tlaku proudí do výparníku, kde se vypařováním odebírá teplo ze vzduchu v místnosti. Tím chladivo mění své skupenství z kapalného opět na plynné, kde je dále nasáváno kompresorem, který taky zabezpečuje cirkulaci celého procesu.

 

Oblast použití klimatizace

Nadimenzování klimatizace tak, aby nepřetržitě splňovala všechny požadavky při měnících se vnějších podmínkách, žádá odbornou znalost projektanta s mnoholetou zkušeností v oboru, protože každý návrh má své jasné specifikace, které je nutno dodržet. Vychází se přitom z požadavku na mikroklima, druhu provozu v klimatizovaném prostru, tepelných vlastností budovy a klimatických podmínek pro danou lokalitu. V závislosti od účelu použití můžeme klimatizaci rozdělit na několik kategorií:

 

Zdravotně hygienická (komfortní) klimatizace

Navrhuje se tak, aby vytvářela optimální stav mikroklimatu pro pobyt lidí. Jedná se o příjemné subjektivní pocity a zabezpečení dostatečně vysokých hygienických podmínek. Spadají pod ní prostory s velkou vnitřní tepelnou zátěží (těžké a středně těžké stavby, jako jsou bytové prostory, studia, či ateliéry), prostory s velkou vnější tepelnou zátěží (lehké skleněné stavby, nebo kabiny strojů), společenské a kulturní prostory kde se shromažďuje větší počet lidí (divadla, kina, nákupní centra), prostory s vysokými požadavky na mikroklima (nemocniční, nebo lázeňské prostory), nebo i dopravní prostředky.

 

Průmyslová (technologická) klimatizace

Instaluje se tam, kde je zapotřebí dosáhnout požadovanou kvalitu výroby a výrobků, vzhledem ke kvalitě vnitřního mikroklimatu. Může mít taky přímý vliv na snížení výrobních nákladů, nebo plnit zdravotně hygienickou funkci. Do této kategorie můžeme zařadit provozy s potřebou vysoké (nadstandardní) kvality vzduchu (výroba léků, polovodičů, umělých vláken), provozy zpracovávající materiály absorbující vlhkost jako papír, textilie nebo tabák a také provozy s výpočetní technikou.