Chladící věže

Chladící věže

Zakázková výroba chladících věží

Skříňové chladící věže s atmosférickým způsobem chlazení jsou využívány pro průmyslové účely tam, kde není potřeba zbytečně velkých věží. H-KLIMA, s.r.o. vyrábí chladící věže na míru, flexibilně dle požadavků zákazníka, v kombinaci dle potřeby pokrytí požadovaného tepelného výkonu.

Chladící věž může být vyrobena dle požadavků zákazníka z různých materiálů nebo případně z kombinace materiálů. Používáme ocel, nerez a plast. Chladící trubkovnice vyrábíme zásadně z nerezu, čímž je dána jejich vysoká životnost.

 

Princip činnosti chladící věže s nuceným tahem var.1

Teplá voda je přiváděna přívodním potrubím do rozvodu vody v horní části nosné konstrukce. Ramena rozvodu vody jsou zakončena tryskami, kterými je voda rovnoměrně rozprašována na celou půdorysnou plochu chladící výplně vnitřku chladící věže. Voda stéká po prostorově tvarovaných ploškách chladící výplně, částečně se odpařuje a odevzdává teplo vzduchu, který proudí proti směru postupu vody. Vzduch je tlačen vstupními otvory v dolní části konstrukce pomocí ventilátorů umístěných dole vedle věže a po průchodu chladící výplní je odváděn zpět do ovzduší. Chlazená voda stéká po okapních deskách do sběrné vany, odkud se odpadním potrubím vrací zpět do chladícího okruhu.

Dle velikosti a výkonu chladící věže je osazen 1-6 ventilátory v provedení s jedno nebo dvou otáčkovými motory. V případě požadavku investora je možno instalovat motory ventilátorů s frekvenčními měniči. Takováto více ventilátorová instalace má obrovskou výhodu proti konkurenci v tom, že i při výpadku ventilátoru je možno věž dočasně provozovat na snížený výkon s ostatními ventilátory.

Ochlazovaná voda nesmí vykazovat agresivní a abrazivní účinky, nesmí obsahovat organická rozpouštědla. Optimální tvrdost vody je 7–8 °N.

 

Princip činnosti chladící věže s nuceným tahem var.2

Teplá voda je přiváděna přívodním potrubím do trubkovnice v horní části nosné konstrukce. Chladící trubkovnice je soustava trubek ve které proudí teplá voda tak, aby došlo k jejímu ochlazení. Ochlazená voda z trubkovnice je potom hnána čerpadlem k technologii, která ochlazenou vodu potřebuje, čímž vzniká uzavřený okruh technologické vody, která si zachovává čistotu a vlastnosti, které ji byly dány před jejím napuštěním do okruhu.

Ramena rozvodu chladící vody v horní části věže jsou zakončena tryskami, kterými je voda rovnoměrně rozprašována na celou půdorysnou plochu chladící výplně a trubkovnici ve vnitřku chladící věže. Voda stéká po trubkovnici z chladící výplně a odebírá její teplo, částečně se odpařuje a odevzdává teplo vzduchu, který proudí proti směru postupu vody. V dolní části věže je potom vana, v níž se chladící voda zachytává a je opět čerpadlem hnána k tryskám. Takto vzniklý krátký okruh vody má výhodu, že nedochází k potřebě účinného čištění vody pro její další použití v technologických celcích. Vzduch je tlačen vstupními otvory v dolní části konstrukce pomocí ventilátorů umístěných dole vedle věže a po průchodu chladící výplní je odváděn zpět do ovzduší. Chlazená voda stéká po okapních deskách do sběrné vany, odkud se odpadním potrubím vrací zpět do chladicího okruhu.

Dle velikosti a výkonu chladící věže je osazen 1-6 ventilátory v provedení s jedno nebo dvou otáčkovými motory. V případě požadavku investora je možno instalovat motory ventilátorů s frekvenčními měniči. Tato více ventilátorová instalace má obrovskou výhodu proti konkurenci v tom, že i při výpadku (poruše) ventilátoru je možno věž dočasně provozovat na snížený výkon s ostatními ventilátory. Ochlazovaná voda nesmí vykazovat agresivní a abrazivní účinky, nesmí obsahovat organická rozpouštědla. Optimální tvrdost vody je 7–8 °N.

 

Výhody chladičů vody

 • Snadná a rychlá instalace
 • Vysoká účinnost
 • Nízká poruchovost

Výměnu chladicího vzduchu zajišťuje ventilátor poháněný elektromotorem. Chladící věž je určena pro chlazení průmyslové vody o maximální vstupní teplotě 65 °C. Připouští se krátkodobé teplotní přetížení do 70 °C.

Chladící věž je vždy provedena jako samostatná jednotka, která může být umístěna prakticky na libovolném místě. Montáž chladící věže vyžaduje odborné znalosti a je prováděna výhradně montéry H-KLIMA, s.r.o.

Servis je prováděn opět jen odbornými pracovníky firmy nebo minimálně formou šéfmontáže.

 

Typy motorů, s kterými je chladící věž dodávána:

 • motor jedno otáčkový
 • motor dvou otáčkový
 • motor s frekvenčním měničem

 

Elektroinstalace

 • pro motor jedno otáčkový
 • pro motor dvou otáčkový
 • pro motor s frekvenčním měničem
 • nastavení chodu ventilátorů dle teploty vody
 • nastavení časových úseků chodu věže a čerpadel
 • ochrana proti zamrznutí
 • automatické dopuštění

 

Opravy a rekonstrukce chladících věží

Vzhledem k tomu, že H-KLIMA, s.r.o. vyrábí chladící věže na míru, flexibilně dle požadavků zákazníka, v kombinaci dle potřeby pokrytí požadovaného tepelného výkonu, jsme zároveň schopni i zajistit vysoce odbornou opravu a rekonstrukci většiny chladících věží. Na požádání a po prohlídce zajistíme vysoce odbornou výrobu potřebného náhradního dílu včetně demontáže a montáže do chladící věže.